Registrera dig nu

21 februari 2017 08:30Scandic Continental

Välkommen till en inspirerande dag om lyckade upphandlingar

För att inspirera dig att tänka nytt, se möjligheterna och lära av andras erfarenheter har vi samlat en panel av erfarna beställare som har genomfört stora upphandlingar inom offentlig sektor. Upphandlingar som levererat i tid, inom budget och med uppnådda mål för verksamheten.

Vi kommer att visa på exempel som belyser framgångsfaktorerna samt metoder och process för användarcentrerad kravställan, och hur du använder Agila kontrakt inom LOU.

 • Är du verksamhets- eller IT-chef i offentlig sektor som står inför ett större digitaliserings- eller byggprojekt? 
 • Är du jurist/upphandlare som vill hitta bättre sätt att genomföra stora upphandlingar?
 • Är du involverad i att implementera lösningarna efter upphandling?
 • Är du politiker som vill komma i mål och få resultat inom budget?
 • Är du leverantör som vill hitta nya sätt att leverera och samarbeta med beställare?

Då är det här ett ypperligt tillfälle för dig att se lyckade exempel där användarna, deras behov, och målet för lösningen sätts i fokus under upphandlingen - inte lösningen.

Nyckeln till en lyckad upphandling är ett Agilt upphandlingsförfarande som lägger tonvikten på användarcentrerad utveckling och mätbara effektmål. Det Agila kontraktet skapar sedan förutsättningar för ett gott samarbete med leverantören hela vägen från förfrågningsunderlag (RFI) till införande och användning av systemet.

Betalning

Här på konferensens webbplats kan du köpa din biljett och betala med kort, vill du däremot betala med faktura ber vi dig ta kontakt med oss på Crisp, kontoret@crisp.se eller +46 8 556 950 15  För fakturaköp gäller endast ordinarie pris 2500 kr.


Hitta hit

Scandic Continental 

Vasagatan 22
111 20 Stockholm

Agenda

8.30 - 9.00 Frukost

 • Välkomna: Moderator öppnar konferensen.

 • Keynote: Så navigerar du igenom LOU för att göra en effektstyrd upphandling (swe) - Björn Bergström, Ramberg Law

 • "Hur vi byggde rätt vård för rätt peng - hur Karlstad sjukhus  byggdes på tid och budget!" - Lars Nilsson, Karlstad Sjukhus

 • "Hur vi digitaliserade Danska bolagsverket med hjälp av Agila kontrakt - ett 5-årsprogram på 600mkr" - Rikke Halland,  (eng), Danska Bolagsverket

 • 12.00 - 12.40 Lunch 

 • Hur ställa rätt krav på varandra -  "IT contracts for Agile projects" - Nicolai Dragsted (eng), Bird & Bird

 • Clinics: i små grupper med föreläsare och coacher på intressanta teman med möjlighet för dig som deltagare att ställa dina specifika frågor till talarna.

 • 14.20 - 14.35 Eftermiddagsfika och mingel

 • "Så hittar du rätt leverantör som levererar värde i tid - en leverantörs perspektiv på myndigheters upphandlingar" -  Peter Karlsson, Learning Well

 • "Hur vi upphandlade och levererade ett nytt planeringssystem - Lärdomar från en IT-upphandling på Kungliga Operan" - Camilla Högström, Kungliga Operan

 • Experterna delar med sig av metoderna och processen för att i praktiken beställa rätt sak och få värdefulla leveranser - med riktiga exempel.  - Tomer Shalit, Agil Coach och Lärare

 • 15.55 - 16.05 Avslutning

  16.00 - 17.00 Mingel


Registrera dig nu

Talare & Moderator

Lars Nilsson
Fastighetschef @ Landstinget Värmland

Agila byggprojekt - Så här byggdes Karlstad sjukhus på tid och budget

Komplicerade projekt som IT, infrastruktur och byggnationer drabbas ofta av sena överraskningar, övertrasserade budgetar och önsketänkande. Nya Karolinska är ett sådant exempel. Men det behöver inte vara så. Karlstad sjukhus är ett positivt exempel som vi kan lära oss från. Lösningen på problemet är förvånansvärt enkel! Lars Nilsson berättar hur Karlstad sjukhus byggdes till att leverera rätt vård, till rätt peng, i rätt tid.

Lars Nilsson

Lars Nilsson är civilingenjör med lång erfarenhet av att leda stora byggprojekt. Som fastighetschef inom Landstinget i Värmland ledde han upphandlandet av Karlstad Sjukhus vilket vunnit två utmärkelser, EU Regional Innovation Award 2013/2014 samt Miljöstyrningsrådets ”Utmärkt hållbar upphandling”.

Lars arbetar idag med att bistå beställare med att genomföra upphandlingar så att de får ett avgörande inflytande över det färdiga byggprojektets egenskaper.

Läs mer

Camilla Högström
Projektledare @ Kungliga Operan

Lärdomar från en IT-upphandling på Kungliga Operan

De flesta har nog sett en opera eller en balett, men hur tar man en kreativ idé till premiär och genomförande? Där kommer det digitala planeringssystemet in som ett stöd till processen som löper över en 5-årsperiod och involverar alla vid Operan. 

När Operan digitaliserade sin manuella process krävdes en gemensam digital processtöd och omställning inte bara i processerna och verktygen, utan även i organisationen. Camilla delar med sig av lärdomarna från den Agila kravställningen och hela vägen till implementation och förvaltning, och vad hon skulle se till att göra annorlunda nästa gång.

Camilla Högström

Camilla Högström, en av Operans projektledare med 26 verksamma år inom organisationen med tidigare roller som IT-chef, projektledning för CSR och interninformation.

Läs mer

Rikke Halland
Project Manager @ the Danish Business Authority

How we digitised Danish Business Authority using Agile contracting, a 600'' project. (eng)

The Danish Business Authority (DBA) decided in 2009 to manage a large modernisation program running for 6 years using Agile contracting. Learn how the contracts and procurement was set up and how the many projects was run and hear learnings from a long journey of using agile methods in the public sector.

Rikke Halland

Rikke has been working as a project manager at DBA from 2009 and has also worked with defining the contractual set up in DBA.

Läs mer

Nicolai Dragsted
Senior Legal Consultant @ Bird & Bird

Hur ställa rätt krav på varandra / IT contracts for Agile projects (eng)

Traditional template IT-contracts contains a multitude of legal tools aimed at securing compliance with all elements of the statement of requirements drawn up before the contract was signed. Most of these legal tools fail to recognize the key rationale behind Agile. They a based upon profound confidence in the preparatory work before the contract is signed and basic mistrust in the work performed by a supplier after the contract has been signed. Such tools provide little help in the dynamic cooperation taking place during agile development. Nicolai Dragsted will describe some of the contracting areas that should be given priority and attention when drawing up contracts for agile development, such as the legal role of a business case, use of other pricing models than fixed price, access to termination for convenience, etc.

Nicolai Dragsted

One of Denmarks most experienced lawyers on agile contracts shares thoughts and experiences on how you can build a contract to buy IT-development within an agile paradigm. Nicolai is an information technology (IT) lawyer who acts as a trusted advisor on some of the most complex and innovative IT projects. Since 1987, Nicolai has been active in drafting, negotiation and interpretation of major IT contracts, currently focusing on outsourcing, ERP and agile projects. He has written six books and a number of articles on IT contracts, and he is a frequent speaker at conferences regarding IT contracts.

Läs mer

Peter Karlsson
VD @ LearningWell

Så hittar du rätt leverantör som levererar värde i tid - en leverantörs perspektiv på myndigheters upphandlingar

Peter delar med sig av egna erfarenheter från såväl projektleveranser som konsultramavtal med myndigheter och reflekterat över vad som fungerar och vad som kan göras bättre. Sedan 2008 har LerningWell arbetat enligt Agila principer i samtliga projektleveranser med mycket hög leveranssäkerhet och inte minst kundnöjdhet.

Peter Karlsson

Peter har sedan 1991 arbetat inom IT branschen, som konsult och chef inom olika branscher och segment. Genomgående har Peter sökt sig till kvalificerade tjänster och projekt som sticker ut. Efter att ha upplevt IT-boomen och hysterin 2000-2001 startade Peter LearningWell 2003, med målsättningen att bygga ett IT bolag som gör skillnad. Fokus för verksamheten är kvalificerad IT konsolting och projektåtaganden. Inom LearningWell har vi valt att vara väldigt selektiva med vilka förfrågningar vi ska svara på av LOU karaktär. Vi agerar endast på förfrågningar där vi ser att kunden har en förståelse för vad de frågar efter och värderar kvalité högt.

Läs mer

Mia Kolmodin och Tomer Shalit
Agila coacher och lärare @ Crisp

Metoderna och processen för att beställa rätt sak och få värdefulla leveranser

Mia Kolmodin och Tomer Shalit ger ett axplock på metoder för att identifiera behovsbilden och sätta mätbara effekt och leveransmål, dom ger också exempel från verkligheten där dom har använt metodiken tillsammans med sina kunder. Alla metoderna har sin i grund i att involvera verksamheten och användare kontinuerligt och facilitera kommunikation mellan alla parter. 

Läs mer

Mia Kolmodin
Agil Coach, talare och lärare

Moderator

Läs mer

Björn Bergström
Jur kand/Senior Aassociate @ Ramberg Law

Keynote: Så navigerar du igenom LOU för att göra en effektstyrd upphandling

Lagen om offentlig upphandling innehåller mer än 200 paragrafer, men vad är egentligen kärnan och hur kan man förhålla sig till lagen utan att för den skull drunkna i paragrafer och detaljer?

Björn Bergström

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Björn har en omfattande praktisk erfarenhet av att genomföra alla delar av en offentlig upphandling, genomföra utbildningar och rådgivningsarbete. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, och tjänsterna omfattar hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn är frekvent anlitad som ombud i överprövningsprocesser, som rådgivare och som föreläsare. Björn är medförfattare till boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling” som publicerades på Liber förlag 2015.

Läs mer

Organisatör

Agilakontrakt.se@agilakontraktinfo@agilakontrakt.se

Agilecontracts.se is a network with people with a shared urge to spread the knowledge about procurement with Agile contracts and the impact that it gives to  projects and people.

In the search for success stories from the public sector we have got to know more people all over Scandinavia and Europe who all share this quest for improving procurement in large and complex projects.

Since 2015 we have the first Nordic education in Agile procurement, we have also held the first Agile procurement conference in Kopengahen 2016 and many seminars in Sweden at different companies and in the public sector as well as in Almedalen 2015 and 2016.

We start 2017 year by making this conference happen! Hope you want to join us too!